Breaking News

ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร

May, 2561

 • 10 May

  คณาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาในงานเปิดตัววรรณกรรมแปล “สมิงสำแดง”

  “สมิงสำแดง” ได้รับการแปลโดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา จากต้นฉบับภาษาอินโดนีเซีย เรื่อง “Lelaki Harimau” (ชื่อในฉบับภาษาอังกฤษว่า “Man Tiger”) ซึ่งประพันธ์โดย Eka Kurniawan นักเขียนแถวหน้าของอินโดนีเซียในยุคปัจจุบัน โดยมี Benedict Anderson นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เขียนคำนำและกล่าวยกย่องหนังสือเล่มนี้ว่า “นี่คือผลงานที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองสูง มีจินตนาภาพลึกซึ้งและสง่างามที่สุดในแวดวงวรรณกรรมอินโดนีเซียขณะนี้ เปรียบได้ราวกับอุกกาบาตที่ไม่มีใครเคยคาดคิด ซึ่งเรืองรองและสุกสกาวที่สุด”          เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อวรรณกรรมด้งกล่าว สำนักพิมพ์ Lighthouse Publishing ผู้จัดพิมพ์จึงได้จัดงานเสวนา “สมิงสำแดง วรรณกรรมอินโดนีเซียบนเวทีโลก” ณ ร้านหนังสือKinokuniya สาขาสยามพารากอน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ในงานนี้มีอาจารย์เพ็ญศรี พานิช ผู้แปล อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี บรรณาธิการ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเสวนา โดยมีคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือสิงห์สนามหลวง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมหลากหลาย ทั้งนักเขียน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน ผู้สนใจในภาษาอินโดนีเซีย ฯลฯ นอกเหนือจากประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากแล้วเกี่ยวกับลักษณะการประพันธ์ในแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ ในฐานะนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ร่วมเสวนาได้หยิบยกประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ปรากฏผ่านวรรณกรรมชิ้นดังกล่าว เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภาวะสังคมอินโดนีเซียหลังยุคระเบียบใหม่ที่เข้าสู่ยุคปฏิรูป ประเด็นเรื่องเพศ ความหลากหลายของศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย การนำเสนอความเป็นท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ความสามารถเชิงวรรณศิลป์ของผู้เขียน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของแวดวงวรรณกรรมอินโดนีเซียในปัจจุบัน                         สำหรับผู้สนใจ “สมิงสำแดง” สามารถติดต่อซื้อได้ที่หลักสูตรอาเซียนศึกษา หรือสำนักพิมพ์ Lighthouse Publishing รวมถึงช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ต่างๆ   Facebook Comments

  Read More »
 • 7 May

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดาทิพย์ ศรีสุข และนางสาวทัสนีม เจ๊ะเต ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น จากผลงานเรื่อง “Cerita Calon Arong: ตำนานหญิงม่ายในเมืองอาถรรพ์ เขียนหญิงโดยชายในวรรณกรรมอินโดนีเซีย” ในงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561             Cerita Calon Arong เป็นวรรณกรรมภาษาอินโดนีเซียที่เขียนโดย Pramoedya Ananta Toer นักเขียนชั้นแนวหน้าของวงการวรรณกรรมอินโดนีเซีย นักศึกษาทั้งสองได้เลือกแปลผลงานชิ้นดังกล่าวจากภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทยเพื่อนำเสนอในรายวิชา ASE-401 โครงงานอาเซียนศึกษา ในโครงงานประเภทวรรณกรรมแปล จากนั้นได้นำมาพัฒนาให้เป็นบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว โดยความสนใจในงานวรรณกรรมอินโดนีเซียนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาได้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ณ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ …

  Read More »
 • 4 May

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัสติมา ไทยเมือง นายศุภกร ยกย่อง นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย และนางสาวจตุพร หน่อคำหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่คว้าสามรางวัลจาก "โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่: การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นางสาวกัสติมา ไทยเมือง และนายศุภกร ยกย่อง ได้รับรางวัลบทความดีเด่นและรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากผลงานเรื่อง “The Journey of Batu: แรงปรารถนาแบบอาณานิคม เมืองท่องเที่ยวแห่งชาติอินโดนีเซีย และ Museum Angkut ในกระแสวัฒนธรรมโลก” ซึ่งเป็นบทความวิชาการที่พัฒนามาจากผลงานในรายวิชา ASE-401 โครงงานอาเซียนศึกษา ประเภทวิดีโอสารคดีเรื่อง “Museum Angkut: มนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยว” ที่นักศึกษาทั้งสองดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามในเมืองบาตู ในขณะเรียนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียอยู่ที่ Universitas Negeri …

  Read More »
 • 4 May

  นายชาศร เถาว์สุวรรณ และนายอภินันท์ ชุมนวลได้รับรางวัลในการนำเสนอบทความยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  ขอแสดงความยินดีกับนายชาศร เถาว์สุวรรณ และนายอภินันท์ ชุมนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอบทความยอดเยี่ยมจากงานกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และชุมชนท้องถิ่น ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด้วยผลงานบทความวิชาการเรื่อง “การเดินทางของควัน: วัฒนธรรมความเป็นชายและนัยยะทางเศรษฐกิจของบุหรี่ในอินโดนีเซียร่วมสมัย” ซึ่งทั้งสองได้พัฒนาจากผลงานในรายวิชาโครงงานอาเซียนศึกษาที่จัดทำในรูปแบบโครงงานวิดีโอสารคดี และเก็บข้อมูลจากประเทศอินโดนีเซียในขณะที่ศึกษาอยู่ ณ Universitas Negeri Malang เป็นเวลา 6 เดือนตามโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซีย เวทีการนำเสนอครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 30 ชิ้น โดยแบ่งห้องในการนำเสนอเป็น 3 ห้อง ได้แก่ คือ กลุ่มภาษา วรรณกรรม และการศึกษา กลุ่มประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ …

  Read More »

April, 2561

 • 27 April

  การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา หลักสูตรอาเซียนศึกษา ภาคการศึกษา 3/2560

  หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้จัดการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา หลักสูตรอาเซียนศึกษา ภาคการศึกษา 3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคารเรียนรวม 3 เพื่อชี้แจงข้อมูลและทำความเข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 กำหนดการกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากอินโดนีเซียและเวียดนาม ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1/2561 รวมถึงเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อขอความร่วมมือกับนักศึกษาในการเผยแพร่ข้อมูล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 4 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่ระหว่างการไป In-Country ณ ประเทศเจ้าของภาษา) ประมวลภาพ Facebook Comments

  Read More »